Vi er specialister i jernbanesikkerhed

Malus har udarbejdet eget sikkerhedsledelsessystem, der opfylder Banedanmarks gældende regler, normer og krav og opnår derved godkendelse til at må levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til arbejder i, ved og på jernbanen.
Vi samarbejder løbende med en bred vifte af entreprenører om løsning af opgaver inden for SR-arbejde for Banen. Til det brug har vi SR-uddannet personale, som er specialiserede i sikkerhedsopgaver i forbindelse med alle banenære arbejder. Malus råder ligeledes over 6 Sporspærringsledere der har kompetencen til at tage spærringer ved opgaver og projekter på S-Banen i forbindelse med det nye signalsystem

SR-UDDANNELSE

For overhovedet at må udføre arbejde i nærheden af jernbaner i drift, skal der være SR-uddannet personale til at varetage arbejdssikkerheden. Alle vores medarbejdere har den nødvendige SR-uddannelse, så de kan fungere med entreprenører, som arbejder ved jernbanen.

Download betingelser for udlejning af SR-personale

Vi varetager SR-arbejdsledelse og vagtopgaver for entreprenører

For at måtte færdes eller arbejde i og ved jernbanespor skal man være i besiddelse af den fornødne jernbanesikkerhedsmæssige kompetence og opfylde helbredskravene. Dette gør, at mange entreprenører overlader SR-arbejde til specialister, som os. Vi tager os af:

Jernbanesikkerhedsplaner.
Jernbanesikkerhedsinstrukser.
Bestilling af sporspærringer.
Bestilling af overdragelsesaftaler.
Bestilling af kørestrømsafbrydelser. Læs mere om kørestrøm.
Bestilling af midlertidige hastighedsnedsættelser.
Bestilling af toganmeldelser.
Ansøgning om ledningsanlæg.
Hjemsøgning af gravetilladelser.
Hjemsøgning af maskingodkendelser til brug på banen.
Formidling af mindstekravskurser for banearbejde (‘Pas på på Banen’).
Salg og udlejning af jernbanemateriel.

Dokumentation vedrørende jernbanesikkerhed

På nedenstående links kan du finde detaljerede informationer jernbanesikkerhed. Bl.a. de reglementer og instrukser, der gælder for kørsel på Banedanmark’s infrastruktur, og for arbejde i og ved spor.

Banedanmark – Jernbanesikkerhed
Banedanmark – Arbejder i og ved spor

NIELS JESSEN

Driftsdirektør


+45 4177 8888

nj@malus.dk

KONTAKT OS

Kontakt os, hvis du ønsker tilbud på en opgave. Vi kommer og besigtiger efter nærmere aftale, og giver et uforpligtende tilbud. Ring på telefon +45 4113 9239 eller udfyld felterne, så kontakter vi dig.