TCO: Train Coordinating Officer. Koordinering af sporarbejde og logistik/test- kørsler på Aarhus Letbane.

I forbindelse med opgaven stod Malus for koordinering mellem entreprenører og Letbanen, samt Entreprenørerne imellem. Ligeledes blev håndtering omkring placering af Letbanemateriel til testkørsler etc. varetaget af funktionen.

Sikring af de enkelte arbejdshold, ift. andet arbejde og kørsel, samt ind- og udkobling af kørestrømmen, i forbindelse med arbejder blev planlagt og udført, således arbejdet kunne ske uden uheld.

Under etableringen af Aarhus letbane har ASAL konsortium benyttet sig af Malus til levering af ydelser vedrørende jernbanesikkerhed og organisering af arbejdet på skinnerne.

Funktionen TCO (Traffic Control Officer) som har været en central funktion i forløbet har Malus medvirket til udfærdigelse af dokumentation, daglig sikkerhedsledelse og koordinering af arbejderne på både eksisterende bane, samt nye strækninger.

Samtidig har Malus fungeret som kontaktled til BaneDanmark og Midtjyske jernbaner.

Malus har udført alle opgaver med stor professionalisme og kompetance under hele forløbet, under til tider meget vanskelige forhold, samt bidraget med råd og vejledning, således at projektet med etablering af Aarhus Letbane har fungeret uden nogen form for tiløb til farlige hændelser.

Med venlig hilsen

Bo Rodam
OHSE Koordinator

ASAL Consortium