Logistikkørsel til og fra arbejdsstederne, ifm. udførsel af geotekniske forundersøgelser til etablering af kørestrøm.

I forbindelse med de geotekniske forundersøgelser, leverede Malus sikkerhedspersonale, og jernbanemateriel til opgaven, hvor boreriggene skulle bore midt i sporet.
Opgaverne omfattede:

  • Planlægning af logistikken, sammen med kunden
  • Placering af jernbanemateriel til arbejdsstedet, hvor borerigge mv. skulle læsses på vognene
  • Søgning af de relevante jernbanesikkerhedsmæssige tilladelser forud for opgaven
  • Levering af jernbanemateriel og personale til udførslen af opgaverne i sporet

Franck Miljø- & Geoteknik har igennem de sidste mange år benyttet Malus’ ydelser idenfor jernbanemateriel og sikkerhed i forbindelse med vores geotekniske opgaver for Banedanmark og DSB.

Vi planlægger altid i tæt samarbejde med Malus, hvilket materiel, der skal benyttes, troljer og vogne, som opfylder vores krav til plads, så vi kan placerer vores geotekniske boreudstyr på vognene.

Malus udarbejde ligeledes alle sikkerhedsforskrifter i henhold til den beskrevne opgave og BD´s krav og stiller med de nødvendige SR – ledere, der skal varetage sikkerheden i forbindelse med arbejdet på banen.

Vi har kun haft gode erfaringer med samarbejdet med Malus, og kan derfor videre give vores anbefaling til andre.

Med venlig hilsen

Arne Eskildsen
Projektleder, ansvarlig for salg

FRANCK MILJØ- & GEOTEKNIK AS